JACHTA SNĚHURKA > PLAVEBNÍ DENÍK > Plavební deník 2008 > IZRAELJACHTA SNĚHURKA

JACHTA SNĚHURKA  
PLAVEBNÍ DENÍK  
Plavební deník 2008  
IZRAEL

TURECKO

SEVERNÍ KYPR

SÝRIE

LIBANON

IZRAEL

EGYPT

JORDÁNSKO

KYPR

TURECKO II

ŘECKO

IZRAEL

5.6.2008 v noci přeplouváme hranice mezi Libanonem a Izraelem. To že je zde velké napětí naznačuje již pásmo okolo hranic, kde prostě nejde navigace GPS. Je to jakási mrtvá zóna a po jejím proplutí se musíme hlásit vysílačkou ïzraelské armádě a ta se vyptává na všechny možné detaily. Kolem nás krouží vojenské čluny a doprovází nás až do přístavu Haifa. Zde podstupujeme vstupní formality včetně dlouhého pohovoru. Potom si již můžeme prohlédnout město HAIFA, které je důležitým přístavem. První dojem z Izraele je, že je to velmi moderní a vyspělá země.

225_full.jpg
225_full_0.jpg
225_full_1.jpg
225_full_2.jpg
225_full_3.jpg

Další den je na programu návštěva biblických míst. Začínáme v Nazarethu, kde prožil velkou část života Ježíš. Na místě kde kázal stojí velmi moderní kostel. Poblíž Nazarethu je i další kostel, který byl postaven na památném místě, kde Ježíš proměnil vodu ve víno. Dodnes sem jezdí lidé z celé země uzavírat sňatky. Na závěr výletu jsme objeli slavné Galilejské jezero a navštívili Golanské výšiny, které jsou předmětem sporu ze Sýrií.

226_full.jpg
226_full_0.jpg
226_full_1.jpg
226_full_2.jpg
226_full_3.jpg
226_full_4.jpg
226_full_5.jpg
226_full_6.jpg
226_full_7.jpg
226_full_8.jpg

AKKO je malé město nedaleko Haify s bohatou historií. Osídlení je známo již z 1500 let před Kristem, podle Bible zde nocoval apoštol Pavel před svojí cestou do Říma a v neposlední řadě vděčí za svůj vzhled křižákům, kteří zde vystavěli mohutnou pevnost. Odpoledne jsme si ještě zajeli na izraelsko-libanonskou hranici, která jejiž řadu let uzavřena a zavzpomínali na naše minulé totalitní časy.

227_full.jpg
227_full_0.jpg
227_full_1.jpg
227_full_2.jpg
227_full_3.jpg
227_full_4.jpg
227_full_5.jpg
227_full_6.jpg
227_full_7.jpg
227_full_8.jpg
227_full_9.jpg
227_full_10.jpg
227_full_11.jpg
227_full_12.jpg
227_full_13.jpg

ASKHELON je přístav na jihu Izraele, kam jsme přepluli z Haify. Následující den se vydáváme na výlet k pevnosti Masada. Ta je symbolem vlastenectví pro Izrael neboť právě zde se bránilo posledních 976 Izraelitů v nerovném boji proti římskému vojsku v roce 70. Po 2 letech obléhání pevnosti raději všichni zvolili dobrovolně smrt, než padnout do otroctví Římu. Z pevnosti je krásný výhled na Mrtvé moře, kde jsme zakončili den koupáním v nejnižší vodní ploše na světě. Mrtvé moře leží totiž 400 metrů pod úrovní moře.

228_full.jpg
228_full_0.jpg
228_full_1.jpg
228_full_2.jpg
228_full_3.jpg
228_full_5.jpg
228_full_6.jpg
228_full_7.jpg
228_full_8.jpg

11.6.2008 se vydáváme na prohlídku Jeruzaléma. To je hlavní město Izraele a je centrem hlavních světových náboženství. Prohlídku jsme začali biblickou cestou, kde jsme navštívili dům v němž se narodila Panna Maria. Pak pokračujeme cestou po níž kráčel Ježíš se svým křížem před ukřižováním. Konec této cesty je v kostele Chrám Božího hrobu. Ten byl totiž postaven přesně na místě ukřižování Ježíše. Tisíce věřících pak putují na toto místo, kde uctívají zakladatele křesťanství. Naše kroky pokračují do židovské části města ke Zdi nářků. Ta je symbolem židovské víry, kde se věřící písněmi a modlitbami připravují na šabat. Muslimskou část města charakterizuje mešita Skalní dóm. Její zlatá kopule je symbolem města a mešita patří mezi nejsvětější místo muslimů. Vnější zdi jsou zdobeny modrou mozaikou, která vyniká při západu slunce.

229_full.jpg
229_full_0.jpg
229_full_1.jpg
229_full_2.jpg
229_full_3.jpg
229_full_4.jpg
229_full_5.jpg
229_full_6.jpg
229_full_7.jpg
229_full_8.jpg
229_full_9.jpg
229_full_10.jpg
229_full_11.jpg
229_full_12.jpg
229_full_13.jpg
229_full_14.jpg
229_full_15.jpg
229_full_16.jpg
229_full_17.jpg
229_full_18.jpg

17.6.2008 se vracíme z Egypta zpět do Izraele. Přístav Herzliyya leží 15 km od Tel Avivu a bude naším posledním přístavem EMYR Rallye. 18.6. jedeme do města Jaffa, které je původním starým městem Tel Avivu. Je to oáza klidu v tomto rušném velkoměstě. Ve středověkých domech je mnoho galerií a muzeí. Další den se koná závěrečné párty, na kterém každá loď obdržela čestnou plaketu za účast a nastalo velké loučení s novými přáteli z celého světa.

230_full.jpg
230_full_0.jpg
230_full_1.jpg
230_full_2.jpg
230_full_3.jpg
230_full_4.jpg
230_full_5.jpg
230_full_6.jpg
230_full_7.jpg
230_full_8.jpg