JACHTA SNĚHURKA > PLAVEBNÍ DENÍK > Plavební deník 2009 > TURECKO EGEJSKÉ MOŘEJACHTA SNĚHURKA

JACHTA SNĚHURKA  
PLAVEBNÍ DENÍK  
Plavební deník 2009  
TURECKO EGEJSKÉ MOŘE

TURECKO EGEJSKÉ MOŘE

TURECKO ČERNÉ MOŘE

GRUZIE

ARMENIE

RUSKO

UKRAJINA

RUMUNSKO

BULHARSKO

RECKO

TURECKO EGEJSKÉ MOŘE

23.1.2009 se přehnala nad přístavem MARMARIS silná bouře, kdy dosahoval vítr rychlosti 80 uzlů. Několik lodí bylo poškozeno pádem konstrukce opravárenské haly. Naštěstí naše Sněhurka přečkala tento den bez problémů.

262_full.jpg
262_full_0.jpg
262_full_1.jpg
262_full_2.jpg
262_full_3.jpg

31. března 2009 - s malými problémy, jak na letišti v Praze /nadváha zavazadel/, tak na letišti v Istanbulu /nezaplacené letenky do Dalamánu/, se šťastně vracíme 1.dubna o půlnoci do maríny v Marmaris na naši Sněhurku. Hned druhý den ráno jsme se dali do práce. Brousili jsme a natírali trup lodě. V pátek 2. dubna bylo hotovo a Sněhurka byla převeza na vodu. Tady pokračujeme v přípravných pracech na vyplutí.

264_full.jpg
264_full_0.jpg
264_full_1.jpg
264_full_2.jpg
264_full_3.jpg

12. dubna 2009 - udělali jsme si 3 dny pauzu a odjeli na dlouho plánovaný výlet do KAPPADOKIE - světa bizarních skal. Oblast se nachází přímo v centru Turecka a je proslulá svými fantastickými skalními útvary. Její zrod, zhruba před osmi miliony lety, způsobila série tří sopečných výbuchů. Zvětráváním erodovaných sopečných nánosů se během času působením vody a větru zformovaly rozeklané patvary skal.

My jsme po 13-hod. cestě autobusem z Marmaris /1000km/, stáli na autobusovém nádraží v nejčastěji navštěvovaném městě GOREME. Zašli jsme na informace a prvně zvolili ubytování v penzionu PANORAMIC,vytesaném ve skále. Nebyl tak drahý a navic z jeho terasy byl super výhled na město. Ubytovali jsme se ve skalnim pokoji a na doporucení majitele jsme se vydali na nejfantastičtějši procházku údolím GOREME. Bylo nádherné počasí a před našimi zraky se otevřelo údolí, nad kterým se tyčily kopečky v podobě kuželů a pyramid. Nádhernou atmosféru umocňovala hra barev od smetanové přes růžovou a červenou až k šedé. Ve stěnách kuželovitých skal jsou vytesány celé místnosti s okny a dveřmi. Byly to pro mistni obyvatele útulne domy, kde teplota zůstavala po celý rok stejná.

265_full.jpg
265_full_0.jpg
265_full_1.jpg
265_full_2.jpg
265_full_3.jpg

Druhý den jsme začali letem balónem nad Kappadokii. Ale bohužel foukal silnější vítr a prouděni vzduchu bylo jiné než jsme si představovali a tak jsme to hlavní a nejkrásnější neviděli. Vše jsme si vynahradili návštěvou podzemního města v KAYMAKLI. Ukrývali se zde křesťané před arabskou invazí. Podzemní města měla až 10 poschodí propojené větracími šachtami. V horním poschodí byly obytné místnosti.

Další zastávka byla v údolí IHLARA, což je kaňon plný byzantských kostelů s rytinami a malbami. Večer u patřil podívané na typický turecký tanec při dobré večeři v jednom z místních ve skále vydlabaném hotelu.

266_full.jpg
266_full_0.jpg
266_full_1.jpg
266_full_2.jpg
266_full_3.jpg
266_full_4.jpg
266_full_5.jpg
266_full_6.jpg
266_full_7.jpg
266_full_8.jpg

Poslední den před odjezdem jsme navštívili malebné městečko UCHISAR, postavené kolem výrazně dominující hory. Po skále jsme se vyšplhali až k vrcholu, odkud byl nádherný rozhled. Odpoledne začalo pršet, ale to už jsme kráčeli HOLUBÍM údolím zpět do GOREME. Holubů je tu spousta, ale hlavně je tu krásný pohled na skalní patvary. Velmi zajímavé je údolí LÁSKY, což dokazuje jeden obrázek z fotogalerie.

A to už je konec našeho zkoumaní unikátní oblasti v Turecku. Na závěr musíme říci, že je spousta krásných míst v Turecku, ale KAPPADOKIE je jediná pohádková krajina vytvořená působením přírodních sil a je naprosto jedinečná.

267_full.jpg
267_full_0.jpg
267_full_1.jpg
267_full_2.jpg
267_full_3.jpg

20.dubna - opuštíme zimní kotviště v Marmaris a vyplouváme na sever do Istanbulu. Křižujeme mezi tureckými zátokami a řeckými ostrovy, jako je KNIDOS, RHODOS, KALYMNOS, LEROS, PATMOS.

268_full.jpg
268_full_0.jpg
268_full_1.jpg
268_full_2.jpg
268_full_3.jpg
268_full_4.jpg
268_full_5.jpg
268_full_6.jpg
268_full_7.jpg
268_full_8.jpg
268_full_9.jpg
268_full_10.jpg
268_full_11.jpg
268_full_12.jpg
268_full_13.jpg

10.5.2009 navštěvujeme řecký ostrov LESBOS. Nejvíce se nám líbilo městečko Molyvos, nad kterým stojí starý janovský hrad. Lesbos je vlastně posledním řeckým ostrovem, protože se opět vracíme do Turecka a pokračujeme v plavbě do Istanbulu.

270_full.jpg
270_full_0.jpg
270_full_1.jpg
270_full_2.jpg
270_full_3.jpg

27. května - proplouváme 20 nám. mil dlouhým Bosporským průlivem. Tím začínáme novou etapu letošní plavby a tj. ČERNÉ MOŘE.

271_full.jpg
271_full_0.jpg
271_full_1.jpg
271_full_2.jpg
271_full_3.jpg