JACHTA SNĚHURKA > PLAVEBNÍ DENÍK > Plavební deník 2010 > MALTAJACHTA SNĚHURKA

JACHTA SNĚHURKA  
PLAVEBNÍ DENÍK  
Plavební deník 2010  
MALTA

TURECKO

ŘECKO

MALTA

LAMPEDUSA

TUNIS

SARDINIE

ŠPANĚLSKO

MALTA

V pondělí 28. června se odhlašujeme v řeckém přístavu KATAKOLO. Loučíme se s nádherným Řeckem a věříme, že se sem jednou vrátíme. Vyplouváme směrem na Sicílii. Čeká nás 2-3 dny plavby s dobrým větrem. Prvních 24 hodin fouká dle předpovědi severozápadní vítr o síle 15 - 20 uzlů. Ráno máme za sebou /sice ve velkém náklonu/ úžasných 150 n.m. 7 uzlů v hodině je pro naši Snow White krásný výkon. Náš původní plán však měníne odpoledne, když začal foukat vítr od západu a do Siracus nás nepustil. Křižujeme na jih a míříme na MALTU. Ve finále 3 den přestalo foukat úplně a tak posledních 90 n.m. motorujeme. Místo původních 300 jsme upluli 500 n.m.

373_full.jpg
373_full_0.jpg
373_full_1.jpg
373_full_2.jpg
373_full_3.jpg

V pátek 2. července ráno vplouváme do VALLETY, hlavního města Malty. Jsme unaveni a tak celý den relaxujeme a uklízíme loď.

MALTA je bývalá britská kolonie s bohatou historii. Odpočatí jsme vyrazili na prohlídku města rytířů Řádu sv. Jana. Pevnost kolem města byla vybudována v letech 1566-1571 a měla sloužit k jeho ochraně. Příkaz k její stavbě dal po odchodu Turků velmistr Jean Parisot de la Vallete, po kterém získala své jméno. Mezi největší poklady města patří "Katedrála sv. Jana", kde je pohřbeno 400 rytířů. Dominantou hlavního náměstí je "Velmistrův palác", který je dnes sídlem maltského parlamentu. K paláci patří zbrojnice "Armoury", kde je bohatá sbírka zbraní. Před maltskou národní knihovnou stojí socha britské královny Victorie. Další nádhernou stavbou je palác kastilských, leonských a portugalských rytířů, kde po roce 1800 sídlilo hlavní velení britských vojsk a od roku 1972 patří úřadu maltského premiéra.

Ze zahrady "Upper Barracca" je výhled na největší a nejhlubší přirozený přístav v Evropě "Grand Harbour".

372_full.jpg
372_full_0.jpg
372_full_1.jpg
372_full_2.jpg
372_full_3.jpg
372_full_4.jpg
372_full_5.jpg
372_full_6.jpg
372_full_7.jpg
372_full_8.jpg
372_full_9.jpg
372_full_10.jpg
372_full_11.jpg
372_full_12.jpg
372_full_13.jpg

Vyhlídkovým autobusem jsme si udělali okružní jízdu severní částí ostrova. V srdci Malty leží "MOSTA", která je proslulá díky svému kostelu s jednou největších, nepodepřených kleneb na světě, měří 40 m v průměru.

Na skalnatém výběžku se nachází 3000 let staré opevněné město "MDINA". Má úzké uličky a je sídlem maltské aristokracie. Přezdívá se mu "Tiché město." Podívali jsme se do muzea voskových figur maltských rytířů a díky audio videu jsme se prošli časem a životem středověké Malty. Tímto jsme získali hodně vědomostí o historii ostrova.

374_full.jpg
374_full_0.jpg
374_full_1.jpg
374_full_2.jpg
374_full_3.jpg
374_full_4.jpg
374_full_5.jpg
374_full_6.jpg
374_full_7.jpg
374_full_8.jpg
374_full_9.jpg
374_full_10.jpg
374_full_11.jpg
374_full_12.jpg
374_full_13.jpg

Pobyt ve Vallettě jsme si prodloužili studiem anglického jazkyka v "Englisch language Academy."Hodně nám to pomohlo hlavně v konverzaci, ale potřebovali bychom takové studium aspoň měsíc. Jedno odpoledne jsme znovu navštívili Katedrálu sv. Jana a podívali se dovnitř.

375_full.jpg
375_full_0.jpg
375_full_1.jpg
375_full_2.jpg
375_full_3.jpg

Ostrov GOZO patří do maltského souostroví. Má nádherné laguny a život na něm je mnohem klidnější než na Maltě. Victoria je hlavním střediskem ostrova.

376_full_5.jpg
376_full_0.jpg
376_full_1.jpg
376_full_2.jpg
376_full_3.jpg
376_full_4.jpg
376_full.jpg
376_full_6.jpg
376_full_7.jpg
376_full_8.jpg

Poslední z maltského souostroví ostrůvek COMÍNO je oblíbeným víkendovým místem malťanů.

377_full.jpg
377_full_0.jpg
377_full_1.jpg
377_full_2.jpg
377_full_3.jpg