JACHTA SNĚHURKA > PRO JACHTAŘE > RuskoJACHTA SNĚHURKA

JACHTA SNĚHURKA  
PRO JACHTAŘE  
Rusko

Rusko

Plavba do Ruska je drahý špás. Musíte mít vízum /cca 2500 Kè/ a 5 mil pøed pøístavem se hlásit na VHF 16. Pak následuje po vysílaèce výslech jako na STB. Pøed pøístavem se opìt hlásí na již jiném kanálu. Doporuèuji pøiplouvat pouze ve dne. Nepustí vás do pøístavu, dokud si nedomluvíte agenta a na základì jeho dobrozdání vás pustí k molu. Agenta jsem usmlouval na 100 EUR, ale poplatek za celnici je dalších 100 EUR a den stání v komerèním pøístavu u http://www.childsplayadventureland.co.uk/test.php?page=the-replica-zenith-el-primero-sport.html vysokého betonového mola bez elektriky a vody stojí 150 EUR. Pokud odplouváte z pøístavu, tak se musíte odhlásit a ukonèí se vám i vízum. Takže pokud chcete pokraèovat do dalšího pøístavu musíte mít vízum na více vstupù a opìt si najmout agenta a pøihlásit se. Toto je situace z pøístavu Soèi /2009 /.